Viggo Cavling just nu


Viggo Cavling är handelsresande i det talade, skrivna och digitala ordet. Chefredaktör på Travel News. Författare till två romaner: Femte hjulet och RörmokarenKrogkritiker i Svenska Dagbladets helgbilaga A Perfect Guide.